فرش کاشان 

 • فرش 500 شانه
  فرش 500 شانه

  فرش 500 شانه کاشان درجه یک صادراتی

 • فرش 700 شانه
  فرش 700 شانه

  فرش 700 شانه تولید صنایع فرش سلیمان صباحی بیدگلی

 • فرش 1000 شانه
  فرش 1000 شانه

  فرش 1000 شانه تولید کارگاه عظیم فرش باقی شهرک صنعتی سلیمان صباحی

 • فرش 1200 شانه
  فرش 1200 شانه

  فرش 1200 شانه کاشان محصولی از شرکت تولیدی سلیمان صباحی آران و بیدگل کاشان

در صفحه
نمایش 1 - 12 از 212 آیتم
 • مشخصات فرش ماشینی طرح آدرینا  این فرش نمونه ی صادراتی ایران در زمینه فرش است که دارای رنگبندی منظم و مواد اولیه درجه یک ، نخ خاب 100% اکریلیک هیت ست  بافت شده است . قالی ماشینی آدرینا 700 شانه با کیفیت سوپر درجه یک ، تولید شده با الیاف مرغوب نخ ترکیه دارای نشان ملی استاندارد ، تراکم 2550 با گارانتی ده ساله است . طرح آدرینا یکی از طرح های خاص فرش ماشینی...
 • مشخصات فرش ماشینی طرح افشان  این فرش نمونه ی صادراتی ایران در زمینه فرش است که دارای رنگبندی منظم و مواد اولیه درجه یک ، نخ خاب 100% اکریلیک هیت ست  بافت شده است . قالی ماشینی افشان 700 شانه با کیفیت سوپر درجه یک ، تولید شده با الیاف مرغوب نخ ترکیه دارای نشان ملی استاندارد ، تراکم 2550 با گارانتی ده ساله است . طرح افشان یکی از طرح های خاص فرش ماشینی شرکت...
 • مشخصات فرش ماشینی طرح اهورا  این فرش نمونه ی صادراتی ایران در زمینه فرش است که دارای رنگبندی منظم و مواد اولیه درجه یک ، نخ خاب 100% اکریلیک هیت ست  بافت شده است . قالی ماشینی اهورا 700 شانه با کیفیت سوپر درجه یک ، تولید شده با الیاف مرغوب نخ ترکیه دارای نشان ملی استاندارد ، تراکم 2550 با گارانتی ده ساله است . طرح اهورا یکی از طرح های خاص فرش ماشینی شرکت...
 • مشخصات فرش ماشینی طرح آرمیتا  این فرش نمونه ی صادراتی ایران در زمینه فرش است که دارای رنگبندی منظم و مواد اولیه درجه یک ، نخ خاب 100% اکریلیک هیت ست  بافت شده است . قالی ماشینی آرمیتا 700 شانه با کیفیت سوپر درجه یک ، تولید شده با الیاف مرغوب نخ ترکیه دارای نشان ملی استاندارد ، تراکم 2550 با گارانتی ده ساله است . طرح آرمیتا یکی از طرح های خاص فرش ماشینی...
 • مشخصات فرش ماشینی طرح آرمیتا  این فرش نمونه ی صادراتی ایران در زمینه فرش است که دارای رنگبندی منظم و مواد اولیه درجه یک ، نخ خاب 100% اکریلیک هیت ست  بافت شده است . قالی ماشینی آرمیتا 700 شانه با کیفیت سوپر درجه یک ، تولید شده با الیاف مرغوب نخ ترکیه دارای نشان ملی استاندارد ، تراکم 2550 با گارانتی ده ساله است . طرح آرمیتا یکی از طرح های خاص فرش ماشینی...
 • مشخصات فرش ماشینی طرح آرشیدا  این فرش نمونه ی صادراتی ایران در زمینه فرش است که دارای رنگبندی منظم و مواد اولیه درجه یک ، نخ خاب 100% اکریلیک هیت ست  بافت شده است . قالی ماشینی اآرشیدا  700 شانه با کیفیت سوپر درجه یک ، تولید شده با الیاف مرغوب نخ ترکیه دارای نشان ملی استاندارد ، تراکم 2550 با گارانتی ده ساله است . طرح آرشیدا یکی از طرح های خاص فرش ماشینی...
 • مشخصات فرش ماشینی طرح اشکان  این فرش نمونه ی صادراتی ایران در زمینه فرش است که دارای رنگبندی منظم و مواد اولیه درجه یک ، نخ خاب 100% اکریلیک هیت ست  بافت شده است . قالی ماشینی اشکان 700 شانه با کیفیت سوپر درجه یک ، تولید شده با الیاف مرغوب نخ ترکیه دارای نشان ملی استاندارد ، تراکم 2550 با گارانتی ده ساله است . طرح اشکان  یکی از طرح های خاص فرش ماشینی شرکت...
 • مشخصات فرش ماشینی طرح آتریسا  این فرش نمونه ی صادراتی ایران در زمینه فرش است که دارای رنگبندی منظم و مواد اولیه درجه یک ، نخ خاب 100% اکریلیک هیت ست  بافت شده است . قالی ماشینی آتریسا 700 شانه با کیفیت سوپر درجه یک ، تولید شده با الیاف مرغوب نخ ترکیه دارای نشان ملی استاندارد ، تراکم 2550 با گارانتی ده ساله است . طرح آتریسا یکی از طرح های خاص فرش ماشینی...
 • مشخصات فرش ماشینی طرح آیدا  این فرش نمونه ی صادراتی ایران در زمینه فرش است که دارای رنگبندی منظم و مواد اولیه درجه یک ، نخ خاب 100% اکریلیک هیت ست  بافت شده است . قالی ماشینی آیدا 700 شانه با کیفیت سوپر درجه یک ، تولید شده با الیاف مرغوب نخ ترکیه دارای نشان ملی استاندارد ، تراکم 2550 با گارانتی ده ساله است . طرح آیدا  یکی از طرح های خاص فرش ماشینی شرکت...
 • مشخصات فرش ماشینی طرح آیلار  این فرش نمونه ی صادراتی ایران در زمینه فرش است که دارای رنگبندی منظم و مواد اولیه درجه یک ، نخ خاب 100% اکریلیک هیت ست  بافت شده است . قالی ماشینی آیلار 700 شانه با کیفیت سوپر درجه یک ، تولید شده با الیاف مرغوب نخ ترکیه دارای نشان ملی استاندارد ، تراکم 2550 با گارانتی ده ساله است . طرح آیلار یکی از طرح های خاص فرش ماشینی شرکت...
 • مشخصات فرش ماشینی طرح بهار  این فرش نمونه ی صادراتی ایران در زمینه فرش است که دارای رنگبندی منظم و مواد اولیه درجه یک ، نخ خاب 100% اکریلیک هیت ست  بافت شده است . قالی ماشینی بهار 700 شانه با کیفیت سوپر درجه یک ، تولید شده با الیاف مرغوب نخ ترکیه دارای نشان ملی استاندارد ، تراکم 2550 با گارانتی ده ساله است . طرح بهار یکی از طرح های خاص فرش ماشینی شرکت فرش...
 • مشخصات فرش ماشینی طرح برکت  این فرش نمونه ی صادراتی ایران در زمینه فرش است که دارای رنگبندی منظم و مواد اولیه درجه یک ، نخ خاب 100% اکریلیک هیت ست  بافت شده است . قالی ماشینی برکت 700 شانه با کیفیت سوپر درجه یک ، تولید شده با الیاف مرغوب نخ ترکیه دارای نشان ملی استاندارد ، تراکم 2550 با گارانتی ده ساله است . طرح برکت یکی از طرح های خاص فرش ماشینی شرکت فرش...
نمایش 1 - 12 از 212 آیتم

کد QR

بازدید شده

بدون محصول
مقایسه 0